Back to top

Biografi Ulama

26 April 2017
Kenapa masih banyak berseliweran -bahkan dalam penulisan ilmiah- kekeliruan dalam penyebutan nasab/nisbat para tokoh ulama?Contohnya:Ath-Thabarāniy menjadi at-Thabraniy Ad-Dāraquthniy menjadi ad-Dāruquthniy Al-Karajiy menjadi al-Karjiy Al-Lālakāiy menjadi al-Lālikāiy At-Tilimsāniy menjadi at-Tilmisāniy Al-Ashma'iy berubah jadi al-Ushmu'iy Ash-Shinhājiy/ash-Shunhājiy jadi ash-Shanhājiy Az-Zarqāniy menjadi az-Zurqāniy As-Subkiy…
lampu
19 August 2014
Zainuddin Khalid bin Abdillah al Azhari asy Syafi’i adalah seorang pakar dalam bidang ilmu nahwu. Karya-karya ilmiah yang ditelurkannya telah memperkaya khizanah keilmuan Islam dan sangat bermanfaat, khususnya bagi para penuntut ilmu dan peneliti bahasa Arab. Diantara karya beliau adalah:Al…
syaikhul islam
9 April 2014
Kebesaran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kancah ilmiah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Keluasan ilmu dan wawasannya diakui lawan maupun kawan. Ia juga sosok yang terkenal tegas dalam memerangi kebatilan dalam segala bentuknya. Keberaniannya dalam medan dakwah dan jihad merupakan teladan…
syaikhul islam
1 October 2013
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah sosok yang tidak asing lagi dalam dunia keilmuan Islam. Karya-karyanya tersebar ke berbagai negeri menghiasi perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Keluasan ilmunya diakui lawan atau pun kawan dan keteguhannya dalam berdakwah serta berjihad tercatat dalam lembaran sejarah.…
  • Info Penerimaan Pesantren

  • Terbanyak Dibaca

  • Akhlak

  • Kisah

  • Tafsir

  • Tulisan Baru

  • Keluarga

  • Dakwah

  • Info