Back to top

Usul Fikih

31 March 2017
Siapa itu sahabat?Menurut ahli hadis, sahabat adalah seseorang yang pernah menyertai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam walaupun hanya sesaat, beriman kepadanya dan wafat dalam keadaan Islam.Sementara menurut kalangan ulama usul, sahabat adalah orang yang bergaul dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa…
11 January 2017
Ada tiga aspek kajian Ushul Fiqh:Pertama: Aspek terminologi. Pengkaji ilmu ushul dituntut untuk memahami setiap terminologi yang digunakan oleh para ulama ushul ketika mereka membedah masalah hukum berbasis teori ushul fiqh. Terminologi seperti ‘illah, nash, dzāhir, mafhūm mukhālafah, imā, tanbih,…
4 August 2016
Dulu, saat masih bermajlis dengan Syaikh Sa'ad Syatsry saya kerap mendengar dari beliau bahwa termasuk madzhab Malik adalah menolak hadis ahad jika bertentangan dengan qiyas. Saya sempat heran, Imam Malik adalah "Pentolan" madrasah Tradisionis (Ahl Hadis) di Madinah, rival dari…
4 January 2016
Sebagian kita mungkin hapal perkataan Asy Syafi'i, "Man Istahsana faqad syara'." (Siapa yang ber-istihsan maka ia berarti membuat syariat baru). Ia adalah deklarasi atas penolakan Istihsan dalam melakukan penalaran hukum. Senada dengannya, Ibnu Hazm pernah berkata, "Al Haqqu haq, wa…
1 January 2016
Sejumlah kitab yang saat ini berjejer menghiasi rak buku saya (masih menunggu dengan setia untuk ditelaah), sebagiannya adalah hasil perburuan selama di Riyadh. Alhamdulillah, kitab-kitab itu saya dapatkan secara gratis. Diantaranya, Fatawa Lajnah Da'imah 10 jilid, Fatawa Nur 'ala Ad…
15small_1224592110
22 March 2014
Oleh: Syaikh Dr. Sa’ad bin Turky Al Khatslan(Anggota Hai`ah Kibar Al Ulama, KSA)Para ulama telah berkonstribusi besar dalam menjelaskan hukum-hukum syar’i kepada umat baik dalam bentuk ceramah, kajian, fatwa, penelitian, karya tulis dan lain-lain. Konstribusi para ulama dalam hal ini…
index
24 September 2013
Berikut ini adalah uraian Imam Asy Syaukani rahimahullah dalam kitabnya ‘Adabu Ath Thalab wa Muntahaa Al Arb” tentang kaidah diatas: Syariat yang suci dan mudah ini dibangun diatas pijakan jalbul mashaalih wa daf’ul mafaasid (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah keburukan). Siapa…
  • Info Penerimaan Pesantren

  • Terbanyak Dibaca

  • Akhlak

  • Kisah

  • Tafsir

  • Tulisan Baru

  • Keluarga

  • Dakwah

  • Info