Back to top

Kisah

syaikhul islam
1 October 2013
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah sosok yang tidak asing lagi dalam dunia keilmuan Islam. Karya-karyanya tersebar ke berbagai negeri menghiasi perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Keluasan ilmunya diakui lawan atau pun kawan dan keteguhannya dalam berdakwah serta berjihad tercatat dalam lembaran sejarah.…
gurung
18 September 2013
Gurung adalah satu dari sekian banyak warga negara Nepal yang mencari nafkah di negara Arab Saudi. Nepal sendiri adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu dan Budha. Hanya sedikit saja jumlah muslim disana. Saat pertama kali datang ke Arab Saudi…
ابن عباس
3 February 2013
Al Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya “Al Bidâyah Wa An Nihâyah” 8/298, dalam biografi Imam Ibnu Abbas: “Al Baihaqi berkata –beliau menyertakan sanadnya sampai kepada Ikrimah-: Ibnu Abbas menceritakan, “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat, aku berkata kepada…
Syirik 2
28 January 2013
Dahulu Syaikh Muhammad –rahimahullah- menulis Kitab At Tauhid. Beliau mensyarahnya untuk murid-muridnya dan mengulang-ulang pembahasan-pembahasannya kepada mereka. para muridnya kemudian berkata kepadanya, “Wahai Syaikh, kami ingin engkau merubah pelajaran ini dengan pelajaran yang lain, seperti kisah, sirah dan sejarah.” Syaikh berkata,…
images
25 April 2012
Berangkat dari akidah yang rusak dan absurd, sekte Syi’ah kerap menebar kekejian dan kebiadaban kepada kaum muslimin. Sejarah mencatat lembaran demi lembaran kelam kejahatan mereka dan tidak ada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Berikut adalah diantara sebagian ‘kecil’ catatan sejarah…
mar`ah shalehah
5 April 2011
Bismillahirrahmanirrahim..  Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini dalam salah satu kajiannya mengisahkan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Beliau pernah menziarahi salah seorang sahabatnya. Namun Syaikh mendapatinya sedang menangis. Ketika ditanya sebab dia menangis, sahabatnya itu malah semakin menjadi-jadi. Kemudian ia berkata, “Wahai…
  • Info Penerimaan Pesantren

  • Terbanyak Dibaca

  • Akhlak

  • Kisah

  • Tafsir

  • Tulisan Baru

  • Keluarga

  • Dakwah

  • Info